Nový občanský zákoník

V roce 2012 byla dokončena rekodifikace soukromého práva. V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Pokud budou včas schváleny doprovodné právní předpisy, nové zákony vstoupí v účinnost k 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník komplexně upravuje celou oblast soukromoprávních vztahů a významně tak zasáhne do života fakticky každého. Zákon nahrazuje dosavadní roztříštěnou právní úpravu, když mimo jiné ruší dosud platný občanský zákoník z roku 1964 a na něj navazující právní předpisy, obchodní zákoník, zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů. Naši advokáti se pravidelně zúčastňují odborných školení vedených autory nové právní úpravy tak, aby mohli i nadále poskytovat našim klientům kvalifikované právní služby.

 

Oznámení

Pomoc obětem trestné činnosti

Naše advokátní kancelář byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je veden ministerstvem spravedlnosti. Naše advokátní kancelář jako první v Ústeckém kraji nabízí odbornou právní pomoc všem obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. >>

Změny v týmu

Od 1.9.2013 se tým naší advokátní kanceláře rozrostl o Kateřinu Šámalovou, která nastoupila na pozici advokátní koncipientky.